Vernieuwend Denken

Cursus Vernieuwend Denken in Roermond

Niet de dingen zelf maken de mensen van streek, maar hun gedachten erover.

Epictetus, filosoof 55 – 135 n. Chr.


Uitgangspunt ‘Vernieuwend Denken’

is dat gedachten creatief zijn en dat de oplossing voor alle fundamentele problemen in je leven, gezocht kan worden in een bereidheid tot verandering van denken en handelen. Je mentaliteit wordt door het denken gevormd. Liefdevolle gedachten geven vrijheid en angstige gedachten veroorzaken afhankelijkheid. Een onbevangen onderzoek naar de waarheid van het denken staat in deze cursus dan ook voorop.

Anders Denken ….. Anders Leven!

Het leven is wat je gedachten ervan maken: de dialoog die je met jezelf voert, hoe je jezelf programmeert. Niemand kan jouw gedachten bepalen, deze bepaal jezelf! Jij hebt het heft zelf in handen! Je gedachten bepalen hoe je je voelt en dus ook je leven! Vergroot je zelfvertrouwen en ontwikkel je persoonlijkheid. Leer de kracht van je eigen denken te ontdekken. Geniet meer van je partner, kinderen, vrienden, omgeving, maar vooral geniet meer van jezelf!

Wat houdt de cursus in

De cursus biedt de gelegenheid op een inspirerende en uitdagende manier eigen denk- en doe-processen te leren kennen. Wat is denken, hoe doe je het, hoe kun je het veranderen? Wat is de wisselwerking met bijvoorbeeld gevoel, verstand en ervaringen.

De 8 lessen van de cursus “Vernieuwend Denken” zijn helder, duidelijk en sterk individueel gericht. Het gaat om het krijgen van inzicht in het eigen functioneren in alle voorkomende situaties en omstandigheden. Het is een bewustwordingsproces in het persoonlijk functioneren. Doel is dat JIJ op basis van dit inzicht sturing kan geven aan je eigen denken en je hierdoor gezonder voelt.

Wat is “Vernieuwend Denken”

Op een gezonde manier je denken onder de loep te nemen en te veranderen waar nodig. Hierdoor krijg je meer grip op je leven en groeit je eigenwaarde en zelfrespect. Gedachten zijn krachten en jij bent de schepper van je gedachten. Het is dié wijsheid die aanspoort het denken en doen te onderzoeken en zó bij te schaven dat je daarmee je leven kunt leiden in plaats van het als een soort noodlot of voorbeschikking te ondergaan. Word weer ‘kapitein op eigen schip’, in elke levenssituatie!

Wat doen we tijdens de cursus

Geen ingewikkelde theorieën, maar juist duidelijke praktische inzichten. Bewustwording door middel van ervaren. Elke les worden doe-opdrachten aangereikt die je, waar je ook bent of wat je ook doet, altijd met gemak kunt uitvoeren. Door middel van verschillende creatieve oefeningen ontstaat de mogelijkheid te ontdekken hoe JIJ in contact staat met jezelf en je relaties. Er ontstaat inzicht hoe jij je leven kan veranderen. Er wordt op een stimulerende, nieuwsgierig-prikkelende manier les gegeven. De cursus “Vernieuwend Denken” is sprankelend en dynamisch.

Wat kun je na afloop van de cursus

Je hebt ontdekt wat jouw persoonlijke mogelijkheden zijn om je leven plezierig, zinvol en gelukkig in te richten. Daarmee kun je je leven leiden in plaats van het als een soort noodlot of voorbeschikking te ondergaan. “Vernieuwend Denken” is een weldaad voor je persoonlijke ontwikkeling. Jij bent – of wordt – weer de hoofdrolspeler in je eigen leven! Het kunnen omgaan met eigen gedachten geeft de kracht positief in het leven te staan!